NE MENJAJTE TRENAŽNE PROGRAME PREVIŠE ČESTO

Da li je promena trenažnih rutina – s vremena na vreme – poželjna stvar za mišićni rast? Da li učestala promena trenažnih sredstava (vežbi) i trenažnih metoda (programa), zaista povoljno utiče na vaše performanse? U praksi se najčešće srećemo sa maksimom „morate šokirati svoje mišiće“ sve vreme kako biste poboljšali njihov rast. Dakle, šta je od svega ovoga istina?

Da, menjanje svoje trenažne rutine s vremena na vreme će sigurno pružiti nove izazove za vaše mišiće, podstičući ih da rastu i pomoćiće vam da efikasno probijate svoje platoe (zastoji u napredovanju). Međutim, jedna od najgorih stvari koju možete da uradite jeste da često menjate rutinu treninga. Zašto? Ako nastavite da menjate svoje trenažne rutine na svake 4 nedelje (ili brže), zar zaista mislite da ćete ovladati nekom od tehnika izvođenja vežbi ili trenažnoj rutini? Istina je da ukoliko tako nastavite nećete biti dobri ni u čemu! Ako želite da poboljšate svoje rezultate, morate poboljšati svoje performanse (tehnike izvođenja vežbi). Da biste savladali tehnike izvođenja vežbi (ovde se pre svega misli na kompleksne pokrete i kretanja kao što su: nabačaj-izbača, trzaj, različite vrste vežbi sa bučicama i girijama i sl.) potrebno je (pored odličnog trenera) da prođe određeno vreme. A da biste poboljšali svoj učinak, morate uložiti dovoljno vremena na svaku vežbu u svojoj trenažnoj rutini. U suštini, morate da utrenirate svoje mišiće i nervni sistem radeći mnogo serija i ponavljanja, a česta promena programa vam oduzima ovu šansu. Takođe, nemojte skakati sa jednog programa na drugi u potrazi za nekom krajnjom „magičnom formulom“ koja će učiniti vaše mišićni rast superbrzim. Takav program jednostavno ne postoji.

Naši skeletni mišići imaju veliku sposobnost da se anatomski i fiziološki adaptiraju prema širokom spektru funkcionalnih zahteva. Kada se radi o treningu sa opterećenjem, najčešće treningu sile (snage), adaptacija se dešava duž mišićno-tetivnih spojnica. Kod odraslih osoba koje podižu optrećenje 60-70% od svoje maksimalne mišićne sile dolazi do adaptacionih promena u mišićnim vlaknima. Te promene se isključivo odnose na dve komponente mišićne kontrakcije:

  • povećanje protoka nervnih impulsa koji u mišić dolazi (neurogene promene);
  • povećanje ukupnog preseka i maksimalne sile koju taj mišić može da razvije (miogene promene).

Povećanje fiziološkog preseka mišića naziva se mišćna hipretrofija (ili radna hipertrofija). Da bi se ona kvalitetno ostvarila – da bi promene u samom mišiću bile trejnije – neophodno je da prođe minimalno 6-8 nedelja, ponavljanja istih vežbi i trenažnih programa (naravno, uz odgovarajuću progresiju u trenažnom opterećenju). Eto još jednog (ako ne i ključnog) razloga – za one vežbače koji su usmereni na povećanje kvalitetne mišićne mase – zašto svoje programe treninga nikako ne treba menjati pre isteka ovog vremenskog okvira.  

Izaberite dobar trenanžni program i držite ga se najmanje 8-12 nedelja (2-3 meseca). Neka vaše telo ovlada pokretima na najefikasniji način. Kako vaši mišići uče da izvode tehnike kretanja i adaptriaju se na rade sa opterećenjem, počećete postepeno da uviđate sve bolje rezultate. Ključna stvar je imati stalan, intenzivni trenažni stil koji će redovno podsticati novi mišićni rast i usavršavanje tehnika izvođenja vežbi, a ne gomilu raznovrsnih trenažnih programa koje ćete nasumično uključivati u svoj trenažni životni stil na svakih par nedelja, a na koje se nećete adaptirati.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s